Δοχείο Ορίμανσης 8kg CONTAINER WITH
TAP AND VALVE
For more
click below
ΔΟΧΕΙΟ 8 kg 1 MORE
Στρογγυλό δοχείο 40 lt ROUND 40lt
CONTAINER
For more
click below
πλαστικό ΔΟΧΕΙΟ 40 Lt photo 2 MORE
3 TRIANGLE FETA
CONTAINER 2,5 kg
For more
click below
ΔΟΧΕΙΟ 2,5 kg MORE

With over 25 years of experience in plastic packaging and cheese making tools, loyal in the field of food and especially cheese and dairy industry, we hold a specialized series of products concerning the equipment of small as well as vertical integrated units.

Get in touch

Contact us to recommend you the most suitable solutions for your needs.
We will be glad to hear from you!